exibições 235
Foto do artista Hikawa Kiyoshi

Wakare no Ippon Sugui

Hikawa Kiyoshi


Naketa Naketa Korai Kirezuni Naketaake
Ano Ko to wakareta Kanashi sani
Yama no Kakesumo Naite ita
IPPON SUGUI no Ishi-no Jizoosan no yo
Mura Hazure ...

Tooi Tooi Omoi Dashitemo Tooi Zora
Kanarazu Tokyo eh Tsuitanara
Tayori Okure to Yuta Hito
Ringo no Yoona Akai Hopeta no yo
Ano Namida ...

Yonde Yonde Zooto Tsuki Nonya Yonde Mita
Yomeni mo Yukazuni Kono Oreno
Kaeri Hita Sura Mate iru
Ano Ko-wa Ikutsu To-no Hatachi wa yo
Suiguita Nanoni ...