Bir

Pentagram

exibições 496

Ate× toprak hava olmu×
YaÏmur olmu× hayat vermi× sana
Kalbin olmu× ruhun olmu×
AklÙn olmu× yol gÆstermi× sana

Bir ÆmÝrlÝk maceranda
Hikayeni anlat bana
Ne anlam verdin sen buna
Ruhunda neler var senin

Korkma ondan bundan
Ne ÆlÝmden ne hayattan
Bu dÝnyada gÆrdÝklerinin
Hepsi bir hepsi haktan

AtalarÙna malum olmu×
Kitap yazmÙ× anlatmÙ×lar sana
ùmam rahip rehber olmu×
Yalan yanlÙ× aktarmÙ×lar sana

GÝnÝmÝzÝn dÝnyasÙnda
Hepsi aynÙ hepsi ala
ùsa Musa Muhammed Buda
Neyin varsa bilmi× senin

ùnsanoÏlu kendini arar
DÝnya dÆner milim milim
EÏer gÆÃÝp gidersen bugÝn
YarÙm kalan i×in var senin

Korkma ondan bundan
Ne ÆlÝmden ne hayattan
Bu dÝnyada gÆrdÝklerinin
Hepsi bir hepsi haktan