Hazman over, shanim cholfot
kmo barakevet,
shum davar lo hishtanah belibi.
Kmo besha'ot hachi yafot
ani ohevet veshuv choshevet
rak alecha ahuvi
ani od chayah be'avar veshuv nizkeret
halev sheli male be'ahavah
rotzah otcha ani shelach
lo nishberet amok balev yesh li tikvah.

Chorus:
Rak atah, rak atah vezeh lo over
vehalaylah kar ve'atsuv ve'afor
rak atah, rak atah belibi habo'er
mechakah shetashuv shetachzor.

Baleilot ani bocha le'or yareach
ani cholah merov ga'agu'im
vecholemet rak otcha
libi rote'ach velo shoke'ach
bil'adecha ein chaim
od yom over lo vecholef
achshav kvar choshech veharegesh shebetoch halev
rak mitgaber umitgaber
ani nirgeshet umeyu'eshet zeh lo over

Chorus.
Rak ata...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir