Harlem Shake

Baauer

exibições 292.801

Harlem Shake

Con los terroristas
(Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta)
And do the Harlem Shake
Shake, ey (shake)
Con los terroristas
Ey, shake, ey, Shake
Ey, shake, ey, Shake
Ey, shake, ey, Shake

Shake, (ta), shake (ta), shake (ta-ta-ta)
(Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t-t-t-ta-ta-ta-ta-ta)

And do the Harlem Shake
Shake, ey (shake)
Con los terroristas
Ey, shake, ey, shake
Ey, shake, ey, shake
Ey, shake, ey, shake

Shake, shake, shake
Ey, shake, ey, shake
Ey, shake, ey, shake

Passo de Dança

Com os terroristas
(Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta)
E faça o "Harlem Shake"
Agite, ei (agite)
Com os terroristas
Ei, agite, ei, agite
Ei, agite, ei, agite
Ei, agite, ei, agite

Agite, (ta), agite (ta), agite (ta-ta-ta)
(Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ttt-ta-ta-ta-ta-ta)

E faça o "Harlem Shake"
Agite, ei (agite)
Com os terroristas
Ei, agite, ei, agite
Ei, agite, ei, agite
Ei, agite, ei, agite

Agite, agite, agite
Ei, agite, ei, agite
Ei, agite, ei, agite