BoA
VALENTI (Korean)

Geuh dae leul bah lah bohn nae moh seub
Geuh dae gah bah lah bohn nae moh seub
Nae mirae leul goh doh boh li goh
Geuh dae ae doo sohn eul jahb aht soh
Ee leun ah chem haet sahl mae chin diht
Oh lin sarang ee lah goh hae doh
Mah chi boohl ggot gaht tah boh yoh doh
Oh steppin' steppin' babe

Oh lin oh ttoh kae mahn nahn gohn ji
Wae hapil geuh gae nah en gohn ji
Boy, I fall in love with you
Ji geum ee soohn gahn doh

*Tah ee teuh hahn geuh dae ae teul ae maht choo oh jin
Saram ee dwae goh doh haeng bok hahn nah geuh
Oh ddoh joh geuh mah hahn soh won ee lah doh
Geuh dae ae gae gee hwae leul jool lae yo My dream

Jji jyoh jyoh et neun chong bah ji wah
Sam sae hahn geuh dae ae noon beht doh
Hahng sahng ji kyuh joo goh ship oht soh
Oon myung choh lohm bimil loh haet soh
Soh joong hahn nah ae moh deun goh sihn
Nae ja shin ee ji kyuh jyoh yah hae
geuh goh sae byug eul ddwe oh nohm goh
Oh steppin' steppin' babe

Moo ee me hahn geuh yok shim deul doh
Ahl soo op neun geuh haeng dong gga ji
Just, I fall in love with you
Moh doo bah dah jool ggae

Geuh dae wah nah sah ee ooh lee doohl sah ee
Sarang eul cha jeul soo ohp neun goh lah myun
Ee nohl beun sae sahng ae oh neuh goh sae doh
Sarang eun jon jae ha ji ahn eun gohl My dream

Hae oh ji myun ee mi ohp ja nah
Geuh nyang hahm ggae et goh ship eun gohl
Boy, I fall in love with you
Ee lohn nahl jahb ah jyoh

Dahl lee neun goh tong ae gil eul gohl oh gah
Geuh dae wah nae gah taek hahn ee gil wee ae geuh
Oh ddohn ahl soo ohp neun yae gahm sohg ae soh
Sarang hahl soo et gae mi deum eul jyoh My dream

repeat*

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir