exibições 404
Foto do artista Dragon Ball

Sharereba Inochi no Izumi Wakuwaku! 2

Dragon Ball


Saa Minasan... Sharereba inochi no izumi wakuwaku 2
Ano ne... Neko ga nekonda! ...Ihhi-hi-hi-hi
Ano ne... Tsuma ga tsumazuku! ...Buffu-fu-fu-fu
Ano ne... Oke wo oke! Oke wo oke! ...Gu-fu-fu-fu-fu
Ano ne... Do you know? te dou yuu no? ...Kukku-ku-ku-
Ano ne... Kutsu ga kuttsuku! ...Kahha-ha-ha-ha-
Ano ne... Hae ga haee~! ...Bu
Karee ga karee~! Bwa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha
A, ano ne... Buta ga butta~! Gya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha...