exibições 535

Hino de Tonga

Hinos de Países


ʻE ʻotua māfimafi
Ko homau ʻeiki koe
Ko koe ko e falalaʻanga
Mo e ʻofa ki tonga

ʻAfio hifo ʻemau lotu
ʻAia ʻoku mau faí ni
Mo ke tali homau loto
ʻO maluʻI ʻa tupou