Donuk Yolculuk

Ýlhan Ýrem

exibições 120

Yalnýz ve sonsuz donuk bir yolda, ilerliyorum
Üþüyorum, üzülmüyorum
Soðukluklar bir gün biter diyorum

Cansýz ve bomboþ donuk bir dünya, içerliyorum
Kaçýyorum, kaçamýyorum
Soðukluklar bir gün biter diyorum

Ne, nerde, ne zaman biter, nasýl sonu
Yoruldum yalnýz gitmekten bu sonsuz yolu

Issýz bir yolda, umutlarýmla, ilerliyorum
Bekliyorum, bekleniyorum
Bu yolculuk bitsin, yeter diyorum