exibições 105

Düðünevi Penceresi

Ýlhan Ýrem


Kýzým Zeliþ, sen Memiþ'i kocalýða kabul ediyormusun?
Evet de Zeliþ. Evet de Zeliþ
Evet. Evet.
Ya sen oðlum Memiþ, Zeliþ'i karýlýða kabul ediyormusun?
Evet de Memiþ. Evet de Memiþ
Evet. Evet.

Gelin telleri uçuþuyor saçlarýndan bahara
Her biri baþka daldan baðlanmýþlar yarýna
Donup kalsak kaskatý, büyüler bozulmadan
Anlaþýlmaz sözlerle akýp gitmese zaman