exibições 163

Gül Kokulu Çeyiz Sandýðý (Rose Smelling Troussea)

Ýlhan Ýrem


Hayallerimin sedef kapýsýný açýnca
Gül kokusu döndürür baþýmý
Solgun, nazlý rüzgarda
Saçýnda çiçeklerle gelirsin bana
Gül kokulu çeyiz sandýðý

Yalnýz gecelerde kývranýrken dalga dalga
Gül kokulu çeyiz sandýðýný açýnca
Solgun nazlý rüzgarda
Saçýnda çiçeklerle gelirsin bana

Ve örteriz üzerimize geceyi

Unut, unut bunlarý! Unut, unut bunlarý!
Hayalleri, yalanlarý, ez, ez, ez, çiçekleri ez
Hayalleri, yalanlarý, ez, ez onbir pondluk ökçelerle
Güzellikleri çerçeveler gibi boya dudaklarýný
Kýr aynalarý kýr, kýr, kýr, kýr kopar baðlarýný

Bir omzunu göz kýrpar gibi açýkta býrak
Bir þeyleri savur, bir þeyleri yak!

Yüreðini kapa, ne kaldýysa senden bana, benden sana
Sýký sýkýya, sýký sýkýya, sýký sýkýya

Tamamlanýnca, eksik kalýyor birþeyler