Kýzým Ýçin

Ýlhan Ýrem

exibições 121

Gel kýzým gel daha, sokul bana biraz daha yakýnýma
Anlat bana çocukluðunu
Gel kýzým bir daha, uzak kalma, ayrý geçen senelerin
Anlatamam zorluðunu

Arasýra bazý bazý, yüreðimde binbir sýzý
Bir resmin var cüzdanýmda saçlarýn kömür karasý
Annen yazmýþ arkasýný, yedinci yaþ hatýrasý
Büyüyorsun yüreðimde her gün biraz daha hýzlý

Bak zaman ne çabuk geçiverdi, rüzgar gibi esiverdi
Saçlarýn dalgalanmýþ biraz
Nasýl da büyüyüpte güzelleþmiþ, meleklere benzemiþsin
Gözler derin bakýþlarýn yaz
Gel kýzým herþeyi sorup öðren, ben miyim kaçýp giden
Senmisin terkedilen
Canýmdan bir parça koptu, sanki bu acýyý kimbilir ki
Ýstermiydim, acaba ben
Ayrýldý iki insan, yalnýz kaldýn çocuk baþýna hayatta
Hiçbir suçun, günahýn yokken
Anlayacaksýn zamanla ama söyleyeyim þimdiden
Ayrýlýktan kaçýlmaz bazen