exibições 121
Foto do artista Peggy Lee

Yandý Bu Yürek

Peggy Lee


Yalnýzlýktan sýkýldým bunaldým ben bu þehirde,
Sendromlar yaþýyorum senin olmadýðýn yerde.

Yandý bu yürek,yandý yar,
Alev alevdi söndü yar.
Aþk-ý muhabbet kalmadý bende,
Ýçimde hala yangýn var.

Yalnýzlýktan sýkýldým,bunaldým ben bu þehirde,
Ruhumun gülleri döküldü,koklamadým bir kere.