exibições 185

Cosmic Nafaretabi

Puffy AmiYumi


Uchuu de hori de yo
Hitori de hori de yo
Uchuu wa hitori yo
Wo kii i yo kireruyo
Nakusekushii mayo
Naitorii mayo
Namimorii ya maru yo
Namiborini mayo

Uchuu de shingun wo nagarete
mareyu yo
Tokikore mayo
Koakikore mayo
Haru demo ya! mayo
Atatamo ya! mayo

Kokono ochii mayo
Harekonseii no yuu
Nakusekushii mayo
Yakusokoshii mayo
Nai daichi mayo

Nami no to te mayo
Rocko no ojii mayo
Nabi kosee no uchuu
Nai daichi mayo
Nai daichi mayo