Otach ani ohav vadai le'orech kol haderech,
lamrot she'at nis'eret kvar mimishehu acher.
Otach ani ech'av vadai yoter im bo ha'erev,
ve'im eshkach - halev tamid zocher.

Itach hayu yamai dolkim ke'esh tamid bo'eret,
ech loven tzavarech tzone'ach al katef zarah.
Itach yakdu shuv alumai bilehavah acheret -
ech has'refah ha'hi rak bi notrah.

Etzli hakol beseder,
ve'lo chashuv im lo emtza t'shuvah.
Etzli hakol beseder,
hayom kvar lo metim me'ahavah.

Otach ani ech'lom balailah im ishah acheret,
vehake'ev yalhiv oti k'mo lapid bo'er.
Otach ani en'shom vadai bechol dakah overet,
ve'im eshkach - halev tamid zocher.

Etzli hakol beseder...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts