exibições 34.975
Foto do artista Carlinhos Brown

Ô baluaêêê
Babalorixá êê babalorixá totô babalorixá êê
ê nirê nirê
ê nirê nirê
Baba omolu shê shê salerojá
Baba omolu shê shê salerojá
Aê nirê nirê ôôôô
Aê nirê nirê ôôôô
Meu padrinho meu ubaluaê orixá ê
Meu padrinho meu ubaluaê orixá ê
ô baluaê ô baluaê ô baluaê
êêêêê
Atutu baba atutu ashansu atutu omolu babalodê alolê menasundindê olorumonumbê olorum dindê calofé calofé
Baba omolu shê shê salerojá
Baba omolu shê shê salerojá
Aê nirê nirê ôôôô
Aê nirê nirê ôôôô
Ô baluaêêê