exibições 1.233
Foto do artista Dragon Ball

Jan Janka My Way

Dragon Ball


Jan Jankya My Way!
Every Body Come On
Hiraku yuki no tama to dako

Jan Jankya My Way!
Sono sono houki
Ikusa sei mino hana mo wa za

Ageshi ga kuru
Himo o hitotsu mete
hai yooru tsumeru

Kimi no namida
Muduru e muse ruse
Amaneni ga e maeni

Muno muru aha
Shimaeta ho uki
Furui otoshi aha
Hikari Pawaa!

Jan Jankya My Way!
Everybody Come On
Hiraku yuki no tama to dako

Jan Jankya My Way!
Sono sono houki
Ikusa sei mino hana mo watsa

Sho ganaise
Kamara naise
Atsui hato wa jin jin jin

Kaze ga kunaru
tachi mo futu wa se
Tosha ubi ha mega futu

Megeta ni nante
Shoo ka mustsu ise
shoi wa shinjitsu

Ashu kawa kito aha
Pika hateru
Kimi no egao aha
Yakusu fusuru

Jan Jankya My Way!
Everybody shaggy
Kanashi minna mete kutobase

Jan Jankya My Way!
Masu masu houki
Tsukama shoo wo ni wo ekusu bashi

Megeta naise
Tomara naise
Mooero hato wa jin jin jin

Namida toha toni
Tsutsuku bashita wa
Kyoo yori mo
Mabushii ha tsusa
Oh Baby Let's Go Party o hi!

Jan Jankya My Way!
Everybody Come On
Hiraku yuki no tama to dako

Jan Jankya My Way!
sono sono houki
Ikusa sei minno hana mo wa za

Sho ganaise
Kamara naise
Atsui hato wa jin jin jin