Küçücük bir çocuktum
Sebebini bilmeden
Sokaða çýkamadýk
Ýhtilal oldu sandýk

Sonra biraz büyüdük
Alfabeyi bitirdik
Azý diþim çýkmýþtý
Sünnet bile olmuþtum

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Kennedy öldürülmüþ
Migros açýlmamýþtý
Beatles ortada yokken
Ekonomi bomboktu

Zeki Müren ortada
Bülent Ersoy erkekti
Vietnam savaþýný
Kendisiyle baþlattý

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Sonra aya gidildi
Evelallah dönüldü
Suya yazý yazýldý
Ýçimiz rahatladý

Mao henüz ölmemiþ
Ortaokul bitmemiþ
Yahya iþe baþlarken
Bankalar hep bomboþtu

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman


Bilgisayar bulunmuþ
Deniz Gezmiþ asýlmýþ
Papa yine deðiþmiþ
Mandela hapisteydi


Çevre kirlenmemiþti
Ýbo evlenmemiþti
Ajda boþanýrken
Dolar yine çýkmýþtý

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Kýrat attan inerek
Kemerini sýkmýþtý
Halk üstüne binince
Baþýmýza çökmüþtü

Hak hukuk düzen vardý
Çüþ demesi çok zordu
Ortaokul biterken
Yine ihtilal oldu

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Kenan sopalýsýydý
Turgut boyalýsýydý
Pek anlamazdý ama
Mesut hopalýsýydý

Naim kaldýrýyordu
Zalim bastýrýyordu
Dün dündür bugün bugün
(diye) Gafil avlanýyordu

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Paþa resim yapardý
Sabancý'ya satardý
Netekim ben demezsek
Anasýný satardý

Tonton dayanamadý
Hepimizi batýrdý
Efelerin efesi
Muz aðacýna tutundu

Ecevit hep umuttu
Erdal bizi uyuttu
Yaþ günü pastamýzý
Vestiyerde unuttu

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Arabamýz evimiz
Ýki anahtarýmýz
Nasýl da inanmýþtýk
Verir diye babamýz

Ne padiþah ne sultan
Bi eniþten bi ablan
Yanýnda bir de baban
Sefam olsun yaradan

Süleyman hep baþbakan
Baþbakan hep Süleyman

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir