exibições 190
Foto do artista Haikara-san ga Tooru

Haikara-san ga Tooru

Haikara-san ga Tooru


Mouwaosawa kikimashitaka
Soshite sonomede tashitanemashitaka
Gokki ri suru hodo kireina hitomi
Bikku ri suru hodo afureru roman

Wadaidoku sen
Ninkidoku sen
Taishoujitai no CAHRMING LADY

Hai hai hai haikara-san ga tooru
Yasashi kokoro wo furimakinagara
Hai hai hai haikara-san ga tooru
Yasashi kokoro wo furimakinagara

Mouwaosawa kikimashitaka
Yahari anata mo toriko nan desu ka
Gakkuri kuru hodo ejapae na no ni
Gakkuri kuru hodo jagau wa na no ni

Wadai futto
Ninki futto
Taishoujitai no SHOKING LADY

Hai hai hai haikara-san ga tooru
Koi suru manasashi kara wa senagara
Hai hai hai haikara-san ga tooru
Koi suru manasashi kara wa senagara

Hai... hai... hai...
Hai... hai... hai...
Hai... hai... hai...
Hai... hai... hai...

Hai hai hai haikara-san ga tooru
Koi suru manasashi kara wa senagara
Hai hai hai haikara-san ga tooru
Koi suru manasashi kara wa senagara