exibições 654

Hino de Brunei

Hinos de Países


Ya Allah lanjutkanlah usia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Adil berdaulat menaungi nusa
memimpin rakyat kekal bahagia
hidup sentosa negara dan sultan
Ilahi selamatkan Brunei Darussalam