Sankirtana

Nina Hagen

exibições 685

Shri Haidakhandi Haidakhandi Haidakhandi Bol!
Ishvara Sata Chita Ananda Bol
Shri Samba Sadashiva Samba Sadashiva Samba Sadashiva Bol!
Palaka Preraka Jaga Pati Bol!

Jaya Jaya Haidakhana Bihari,
Jaga Kalyana Hetu Avatari.

Tuma Hi Ho Mama Sadaguru Deva,
Alakha Agochara Shiva Mahadeva.

Parama Dayamaya Hridaya Tumharo,
Sharana Gata Ko Shigrah Uvaro.

Kona So Kashta Munindra Hai Jaga Main,
Dura Na Hoya Daya Se China Main.

Bolata Vachana Sada Bhayahari,
Baba Manasa phalai Tum Hari.

Mangala Bhawana Amangala Hari
Prabhu Tere Charana Kamala Bali Hari.

Mridu Bhashi Muni Parama Udara,
Bodha Vakya Hai Gyana Ko Sara.

Satya Sanatana Dharma Udara,
Gyana Nihita Suchi Karma Uchra.

Sabahi Swadharma Shreyakara Data,
Dvesha Ghrina Nahin Dharma Kahata.

Prema Saralata Sata Yuta Bhrata,
Yahi Dharma Manava Sukha Data.

Mana Bhajo Hiya Shodho Bhai,
Prabhu Abayantara Baithyo Ai.