Ani hasar we hashir lilèwed,
Ani khinor lekhol sharim wenognim,
We shiri ka'atara lamalakhim
Ka'atara lam'lakhim
Umigbaot berashei hasranim.
We hineni we sheshesrei shanotai
We libi ban kelew - ben hashmonim.

Ani hasar we hashir lilèwed,
Ani khinor lekhol sharim wenognim,
We shiri ka'atara lamalakhim
Ka'atara lam'lakhim
Umigbaot berashei hasranim.
We hineni we sheshesrei shanotai
We libi ban kelew - ben hashmonim.

Ani hasar we hashir lilèwed.

other possibility:

Ani hasar ve hashir lile'eved,
Ani chinor lechol sharim venognim,
Ve shiri ka'atara lamelachim
Ka'atara lam'lachim
Umigba'ot berashei hasranim.
Ve hineni be sheshesrei sh'notai
Ve libi ban kelev - ben hashmonim.

Ani hasar ve hashir lile'eved,
Ani chinor lechol sharim venognim,
Ve shiri ka'atara lamelachim
Ka'atara lam'lachim
Umigba'ot berashei hasranim.
Ve hineni be sheshesrei sh'notai
Ve libi ban kelev - ben hashmonim.

Ani hasar ve hashir lile'eved

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir