Tysice lat
Odwieczny wróg
Rozcign±æ chce swój paszcz
Czarny
Nad niebem gwiazd
Ciemnoci± chce otoczyæ
Bêkit barw
Wicher ju¿ dmie
Noc taka bliska ju¿
Wstañ i obud siê
Niech nie omami Ciê
Tysice lat
Zach³annie niszczy
Dzie³o Jego - nas
Tysi±ce lat
Zaw³adn±æ nami chce
Zgubiæ nas
Wicher ju dmie
Noc taka bliska ju
Wstañ i obud siê
Niech nie omami Ciê
Tysi±ce lat
Wielki czarny cieñ
Rzuca niczym ptak
Tysice lat
Pok³onów chce
Sk³adanych ofiar z nas

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir