Chashavti ma at ohevet
Chashavti ma at rotza
Amart sheat doeget
Shemashehu kara
Haiom holchim lehatzaga shnia

Amart shedai, nimas lach
Vehamatzav kashe
Shanim at kvar lomedet
Uma iatza mize
Tzocheket shenigmar lanu hazman
Umashehu kosher oti lechan

Boi naazov ki machshich od meat
Veleshneinu hashemesh lo kama
Velalechet, lalechet kama sheefshar
Iesh mi shedoeg lanu shama
Iesh mi shedoeg lanu shama

Sipart shelo nishar lach
Kesef lebgadim
Al kama shekashe lach
Shekacha lo chaim
Rotza dira mamash leiad haiam

Amart sheat ohevet
Amart sheat rotza
Achshav kvar lo doeget
Shemashehu kara
Az nitchabek velo nomar mila
Halev sheli pashat al hatfila

Boi naazov ki machshich od meat...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Dicionário de pronúncia


Posts relacionados

Ver mais posts