At habayit vehachom at hayofi vehatom
at chalom shekol echad rotzeh lach'lom balailah uvayom
at k'mo yayin meshaker k'mo barak shebi bo'er
va'ani miyom le'od yom she'over ohev otach yoter

Ad hasof lihyot shelach ani mavti'ach
k'mo hashemesh hachamah veharaki'a
ad hasof hishari ad hasof tamid iti
bechayay uvemoti

At ha'or shemelatef, she'af pa'am lo cholef
rak itach tamid ratziti lekayef uvach lehit'atef
at hanefesh hatovah ta'amini ahuvah
rak itach yad'ati mah zot ahavah muchan lehishava

Ad hasof...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts