Zer prachim lach shalachti
el beitech be'ahavah
Et shirai lach katavti
belibi yesh od tikva
shetavini, shetaskimi
shetitni li ahavah.

Kol hayom harosh choshev alayich
menaseh limtzo chen be'enayich
Metukah al tevatri aleinu
al tashtiki et ahavateinu

Rotzeh otach me'usheret
ohevet kmo bahatchalah
Lach im ner ad haboker
mechakeh lit'shuvah
im tavini, im taskimi
ha'im titni li od ahavah.

Kol hayom harosh choshev alayich ...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts