Halt Ettim

Yonca Evcimik

exibições 115

Gördün mü olanlarý þimdi
Ne vardý karþýma çýkacak
Avanak yüreðim avanak
Güldün mü hallerime þimdi
Ne vardý elimi tutacak
Yanacak yüreðim yanacak
Ben sarsaðým ah kapýlýrým
Ben zaten her an daðýlýrým
Hiç gülmez yüzüm sýkýlýrým
Sen bakmazsan ben bayýlýrým
Ben gene bir halt ettim yar
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim yar
Sana sormadan seni sevdim
Ahhh vahhh baþým vah
Gördünmü gözlerimi þimdi
Ne vardý yüzüme bakacak
Duracak yüreðim duracak
Sevdin mi hallerimi þimdi
Ne vardý elimi tutacak
Susacak yüreðim susacak