Foto do artista Ofra Haza

Yerushalayim Shel Zahav

Ofra Haza


Yerushalayim shel zahav
Jerusalem of gold

Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim

U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'ir asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Chazarnu el borot hamayim
Lashuk velakikar
Shofar koreh behar habayit
Ba'ir ha'atikah

Uvme'arot asher baselah
Alfei shmashot zorchot
Neshuv nered el yam hemalach
B'derech yericho

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Ach bevo'I hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
Im eshkachech yerushalayim
Asher kulah zahav

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir