Bütün kýzlar toplandýk

Nil Karaibrahimgil

exibições 129

Yo kýzlar bunu hak etmiyoruz
Yo kýzlar bunu kabul etmeyelim
Bütün kýzlar toplandýk toplandýk toplandýk
Sorduk neden yýprandýk yýprandýk yýprandýk
Biz onlardan hoþlandýk hoþlandýk hoþlandýk
Þimdi niye zorlandýk zorlandýk zorlandýk
1.O kadar basitti ki denklemleri
2.O kadar güçsüzdü ki eklemleri
3.Kontrol etmek bebek iþi
yormadan sormadan sormadan yormadan
1.Sarardýk biz onlarý dolma gibi
2.Çalardýk biz onlarý zurna gibi
3.Sererdik yollara çarþaf gibi
yormadan sormadan sormadan yormadan
çýtalarý kaldýrýrdýk çýtýrlara on basardýk
hadi hop hop atlatýrdýk hey gidi günler hey
uzun uzun atlatýrdýk espiriler patlarýrdýk
hadi top top yuvarlardýk hey gidi günler hey
Bekletirdik seslenirdik yüklenirdik hey gidi günler hey
Esnetirdik esnetirdik pes ettirirdik
hey gidi günler hey
1.O kadar bellidir ki hedefleri
2.Seks,para ve futbol hep sohbetleri3.Bunu yönetmek bebek iþi
yormadan sormadan sormadan yormadan
yormadan sormadan sormadan yormadan