exibições 136

Ben aptal mýyým?

Nil Karaibrahimgil


Yemem ben artýk bunlarý
Ters düz ettim hayatýmý
Dedim yak lambalarý
Oyna sen de zarlarýný
Býrak baþkalarýný ben aptal mýyým?
Ýþime gelmeyince hep
Hayatýn kendisi sebep
Sen onca fýrsat tep
Ben aptal mýyým?
Aþkýn þudur sözcük alamý:
Arýyorsun sen belaný
Ben miyim hapse týktýðým
Neden suçlu kýlýklýyým
Söyle gardiyaným
"Çok yatar mýyým?"
Niye sordum sorularý biliyordum cevaplarý
Gel her gün ayný þeyi yap
Git her gün ayný yola sap
Sonra gelince hesap
Ben manyak mýyým?
Unuttun mu ben kendimi
Kuruttun mu günlerimi
Biriktirdim dünlerimi
Ben aptal mýyým?