Að negaliu pakelti skausmo bei pradët ið naujo viskà.
KAS SEKANTIS.
Pradësiu juoktis arba verkti arba sirgti.
AÐ NE BAILYS.

Ei, vaikeli, plok rankelëm arba ðok.

Að nebenoriu bûti pirmas paskutins arba.
AÐ NE GAIDYS.
Jei kairæ deðinæ ar tiesiai man tas pats.
AÐ NE KARYS.

Ei, vaikeli, plok rankelëm arba ðok.

Nekelsiu ranku að nei koju gausiu dvejeta man px.
AÐ NE KVAILYS.
Man nusibodo nemeluoti neliûdëti.
GERA MINTIS.

Ei, vaikeli, plok rankelëm arba ðok.

Ei, vaikeli, plok rankelëm arba ðok.

Ei, vaikeli, plok rankelëm arba ðok.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog