exibições 1.703

Requiem

Requiem


Laimë - tai tavo sapnai
Tik sapne kartais bûni laimingas
Tavo laimë tai skausmas kitø
Galbût skausmas taip pat reikalingas

Skausmas - kai skauda vidus
Ar protas ið skausmo aptemo
Kai baigias rytinis alus
Puolame laukti, laukti finalo

Pr. Aram tydom aram tadadam

Baimë - prarasiu kaþkà
Pasiklysiu keliø labirinte
Gyvenu ir bijau pats savæs
Kaip uþbaigt visa tai kaip uþmirðti

Meilë - tai viskas kartu,
Tai ir baimë, ir skausmas, ir laimë
Ðitaip myli beprotis þmogus,
Tiek jausmø, o kokia visko kaina

Pr.

Bijoti pavargau ir skausmo nekenèiu,
Að nieko nepraðau, nes neturiu kà duoti
Dþiaugiuosi kad esu, tam ir esu kad dþiaugtis
Palikite mane, nenoriu pasiduoti dar...

Pr.

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog