Tafasta oti beyom lo tov
Aval bechol zot sha'alta
Hayah tzafuf az yetzanu larchov
Lebarer lemah hitkavanta
Hachaverot ayu bifnim
Ani zocheret otan tzochakot
Zeh nir'eh lifnei shanim
Vehen adayin mechakot

Atah me-ashen ani nechneket
Atah metachnen, ani me'alteret
Atah gavoah, ani nemuchah

Bo tikach alai sikun
Gam im shneinu nifaga
O shenigmor bedirat shikun
O sheihieih meshuga

Ima shelcha shoteket
Vechoshevet shenafalta chazak
Etzli potchim shulchan
Verotzim shetavo bachag

Atah rotzeh shenisah lepariz
Ani lidrom tsarfat

Et hakol efshar leshanot
Lifnei shemenasim le'at
Atah lo roked, ani smechah
Atah sagur, ani medaberet
Ani omeret she'efshar acheret

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir