Ein li ba'olam ahavah acheret
El chalom yashan noseh et et einai
Ksheh atah lo kan ani nishberet
Belibi od bo eret ha'esh

Eich halev nichbash im ishah acheret
Eich atah lo chash et kol yesurai
Ten li rak od z man ve'emtzah li derech
Lehamshich lechapes et chayai

Refrão
Lo lehishaber
Lechazek et libi
Hamitkazeh lehitgaber
Lo lehizacher
Ani shayechet
Lemishahu acher

Kmo aleh nidaf afah im haru'ach
Eich dim'ah shvurah chozeret elai
Kshehakol karah halachti al batuach
Lo ra'iti otcha mul enai

Rak im tevakesh eheyeh acheret
Rak im tirtzeh esheneh et chayai
Od chalom niflah me'aved kol erech
Ki atah shuv rechok shuv lo kan

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir