exibições 155

Aþk Kazanacak

Yýldýz Tilbe


Güzelliðinin zoruyla
Oldu olacak ne varsa
Elindeki kalbim aþkýna
Beni unutma
Seninle çatýldý kaþlarým
Sensizlik yüreðimin aðrýsý
Ruhumun sýrrýna baðýþladým
Al utandýrma

Delin oldum al beni de aklým gibi hadi
Çocuk oldum al beni uyut koynunda
Seninim ben her kazan belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aþk kazanacak

Delin oldum al beni de aklým gibi hadi
Çocuk oldum al beni uyut koynunda
Seninim ben her kazan belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aþk kazanacak

Dudaklarýnýn tadýnda
Gülüþlerinin balýnda
Dilimdeki þarkýdýr adýn
Herkes farkýnda
Bu aþka sahip çýkan benim
Yalnýzca senin için köleyim
Arzular emrini taþýr
Beni aldatma

Delin oldum al beni de aklým gibi hadi
Çocuk oldum al beni uyut koynunda
Seninim ben her kazan belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aþk kazanacak

Delin oldum al beni de aklým gibi hadi
Çocuk oldum al beni uyut koynunda
Seninim ben her kazan belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aþk kazanacak

Delin oldum ahhhhhhh
Seninim ben her kazan belan benim olacak
Biliyorum her zaman inan aþk kazanacak