exibições 148

Aþkýn tek sahibi kendisiymiþ

Yýldýz Tilbe


Mutlu ol ömrünce sevgilinle
Ayrýlýk geçmesin yanýndan
Yalan yanlýþ anlattýn herkese
kendini düþürdün aþkýmdan

Ben insaným yanýlýrým
Seni kendin gibi görmek ti hatam
Ah deðilmiþ of deðilmiþ
Aþkýn tek sahibi kendi kendisiymiþ

Yaþým genç ama kalbim çok yaþlandý
Aþký paylaþmak yokluðundan aðýrdý
Seninle mutluluk gözümde kaldý
Belkide böylesi daha doðruydu

Yaþým genç ama kalbim çok yaþlandý
Aþký paylaþmak yokluðundan aðýrdý
Seninle mutluluk gözümde kaldý
Belkide böylesi daha doðruydu

Her þey öyle yorgun ki gönlümde
Aþkýn her kahrýný yaþadým
Sevmek derin yaradýr kalbimde
Sevilmek sönmeyen bir yangýn

Aþk hem dostum hem düþmaným
Kendi içimde el gibi dolaþtým
Sen deðilmiþ ben deðilmiþ
Aþkýn tek sahibi kendi kendisiymiþ

Yaþým genç ama kalbim çok yaþlandý
Seninle mutluluk gözümde kaldý
Aþký paylaþmak yokluðundan çok aðýrdý
Belkide böylesi daha doðruydu

Yaþým genç ama kalbim çok yaþlandý
Aþký paylaþmak yokluðundan çok aðýrdý
Seninle mutluluk gözümde kaldý
Belkide böylesi daha doðruydu