exibições 144

Autostrada piek³o-niebo

Gorniak Edyta


Piek³o albo niebo te zabawê ka¿dy zna
Piek³o albo niebo jednej drogi koñce dwa
A nas pêdzi coœ i goni
By po³¹czyæ z koñcem koniec - taka gra

Piek³o albo niebo jedno z dwojga tak lub tak
W piekle albo w niebie zawsze czegoœ bêdzie brak
A do szczêœcia nam potrzeba
Nieba piek³a piek³a nieba
W³aœnie tak

Ref.:
A w niebie ci¹gle nie ma nas
I chocia¿ ci¹gnie nas do niego
Przystanek zróbmy chocia¿ raz
Przy autostradzie piek³o - niebo

Przystañmy choæ na jakiœ czas
By móc zobaczyæ okiem go³ym
Jak z góry na dó³ raz po raz
Spadaj¹ gwiazdy i anio³y

Ref.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog