exibições 113

Cygañskie serce

Gorniak Edyta


Dziœ ksiê¿yc inaczej na mnie spojrza³
Wiatr romantycznie w³osy rozwia³
Ju¿ widzê Ciê…
W tê noc zakochasz siê we mnie
Spójrz tylko w oczy
Cygañskie serce chce oczarowaæ Ciê

Popatrz ksiê¿yc tañczy razem z nami
Niech ta noc obudzi nas
Niech namiêtnoœæ stoczy swoj¹ walkê o czas
Nie chcê nic wiêcej, bo wiem…
Pokochasz ca³ym sercem

Stojê przed Tob¹ rozmarzona
Wiem, ¿e mój zapach Ciê pokona
Poddaj siê wiêc
Niech dreszcz zanurzy Ciê w nocy
A œwit nas ods³oni
Twój dotyk iskry œle
Nie zatrzymuj siê
O nie!

Popatrz ksiê¿yc tañczy razem z nami
Niech ta noc obudzi nas
Niech namiêtnoœæ stoczy swoj¹ walkê o czas
Nie chcê nic wiêcej, bo wiem…
Pokochasz ca³ym sercem

Moje usta jak wino Ciê zniewol¹
Krople rozkoszy uspokoj¹ Ciê

Popatrz ksiê¿yc tañczy razem z nami
Niech ta noc obudzi nas
Niech namiêtnoœæ stoczy swoj¹ walkê o czas
Nie chcê nic wiêcej, nie
Pokochasz ca³ym sercem

Cygañskie serce
Pokochasz sercem…

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog