exibições 869

Çok Güzelsin

Hepsi


Çok güzelsin güzelsin
Çok þirinsin aslýnda
Yok demek haksýzlýk sana
Ama...

Belki aradýðýn ben deðilimdir
Benziyorum ama hiç deðilimdir

Sýrf bu yüzden, bu yüzden
Birþey söyleyemem bu gece

Çok güzelsin güzelsin
Çok özelsin aslýnda
Yok demek haksýzlýk sana
Ama...

Belki aradýðýn ben deðilimdir
Benziyorum ama hiç deðilimdir

Sýrf bu yüzden, bu yüzden
Birþey söyleyemem bu gece