exibições 158

Dur Dur

Hepsi


Dur dur yavaþ ol biraz
Çekil geri dur biraz
Evet seçtiðim sensin
Hedefe kilitlendim, belki harika olur
Elin tenimi bulur
Yok yok o kadar deðil
Sýnýrý zorlama

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma

Þimdi sokulda anlat
Biraz kendini parlat
Yok yok o kadar deðil
Sýnýrý zorlama

Gördün mü hiçte zor deðil
Olur yaklaþ ve eðil
Yok yok o kadar deðil
Sýnýrý zorlama

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma

Sana dur demem gerek
Beni durdurmam gerek
Þimdi söyle sence böyle olur mu

Çok da takmamam gerek
Geriye bakmamam gerek
Þimdi sence oldu mu

na na na....

Fazla zorlama

na na na...

E hadi iþime

na na na

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma

Dur dur daha deðil dur dur
Sana olan aþkým herkesi kudurtur
Önce sen beni anla olacak zamanla
Bu sözüme sevinip,þýmarýp,fazla yayma
yayma..