exibições 106

Herþeye Raðmen

Hepsi


Her þey küçük bir yalanla
Baþladý önce
Masum oyunlar
Zararsýz bakýþlar

Aþk alýþkanlýk olunca
Ýhanet kanýmda alevlendi

Kirlettim her þeyi
Yýktým aradaki köprüleri
Tek bir an uðruna
Yaktým bütün gemileri

Yine beni sevebilirmisin
Herþeye raðmen
Yine benim olabilirmisin
Her þeye raðmen

Her þeye raðmen

Hiç sanmam
Herþey bitti