exibições 140
Foto do artista Zehava Ben

ZEMER NUGEH

Zehava Ben


Hatishma koli rechoki sheli
Hatishma koli ba'asher hincha
Kol kore be'oz, kol bocheh bid'mi
Ume'al hazman metzaveh brachah.

Hatevel/eretz zo rabah udrachim bah rav
nifgashot ledak nifradot la'ad.
Mevakesh adam, ach koshlot raglav,
lo yuchal limtzo et asher avad.

Acharon yamai kvar/mah karov ulai
kvar/mah karov hayom shel dim'ot preidah.
Achakeh lecha ad yichbu chayay,
kechakot Rachel ledodah.