Nie ma ¿ycia na ksiê¿ycu
na ksiê¿ycu nie ma ¿ycia
dawniej ksiê¿yc coœ ukrywa³
dziœ nic nie ma do ukrycia
nie ma ¿ycia na ksiê¿ycu
a na ziemi nie ma szans

nie ma mowy myœli ryba
ziemian nie ma mówi mars (3x)

Na ksiê¿ycu siê nie ¿yje
a na ziemi ziemskie troski
nikt nie mieszka na ksiê¿ycu
morsem nada³ pan twardowski
ciekaw jestem gdzie jest e.t.
i co robi dziœ pies ³ajka

Sk¹d siê bior¹ ci kosmici
w dobranockach snach i bajkach (3x)

I choæ ufo nie istnieje
to ostatni ju¿ odlecia³
wci¹¿ rozumek ma oparcie
jeszcze nikt go nie przelecia³
to ju¿ koniec tej melodii
doœæ ju¿ bzdur tych i dyrdyma³

Wci¹¿ rozumek ma oparcie
jeszcze nikt go nie wydyma³ (3x)

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir