Demo demokracji
Demo uczciwoœci
Demo demononopolizacji
Demo mi³oœci
Demo robienia z³ego
Demo œredniej krajowej
Demo czasu wolnego
Demo kultury masowej
Demo aktywnoœci
Demo prokuratury
Demo oryginalnoœci
Demo emerytury
Demo Ameryki
Demo nie dawania
Demo samokrytyki
Demo nie brania

[refren]
Demo mnie samego
£atwem tworz¹cego
Demo mnie samego [x4]

Demo ruszenia g³owa
Demo szlachetnych postaw
Demo pracy nad sob¹
Demo autostrad
Demo kibicowania
Demo winy i kary
Demo wychowania
Demo wiary

[refren]

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir