Czasem patrzê na detale
chocia¿ tego nie chcê wcale
bo to z czasu mnie okrada
a tu koñczy siê zabawa
detalicznie drobiazgowo
nie wiem czy to znaczy zdrowo
mo¿e jestem zbyt ciekawy
patrz¹c w œrodek ka¿dej sprawy

Idealnie doskonale
jak zawodowy balet
gdzie nawet najmniejszy palec
wprawia w zachwyt ca³¹ salê

Pewnie mog³em to inaczej
zrobiæ szybciej bez przesady
now¹ drogê jednak czasem
lubiê wybraæ dla odmiany
detalicznie drobiazgowo
wiem ¿e czasem znaczy zdrowo
choæ to z czasu mnie okrada
tu zaczyna siê zabawa

Idealnie doskonale
jak zawodowy balet
gdzie nawet najmniejszy palec
wprawia w zachwyt ca³¹ salê

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir