Foto do artista Akurat

Jeden cz³owiek to jeden sens

Akurat


Tracê smak, tracê wêch, tracê s³uch, tracê wzrok, gubiê krok
Blednie duch, staje ruch, padam z nóg, gdybym móg³, gdybym móg³ [x2]

A zza rozstai, kolejne rozstaje
Ju¿ têdy przechodzi³em [x2]

Widzê znak, ale¿ tak, ale¿ sk¹d, to by³ b³¹d, to by³ b³¹d
Jedno wiem, tu jestem, tu jest œwiat, tyle lat, tyle lat [x2]

A zza rozstai, kolejne rozstaje
Ju¿ têdy przechodzi³em [x2]

I niezmiennie wci¹¿ siê zmienia
Stare szuka zapomnienia
Nowe znów wychodzi z cienia
I niezmiennie wci¹¿ siê zmienia

Jeden cz³owiek to jeden sens
Jeden sens to jeden cud
Jeden cud to jeden wers
Jeden wers to parê nut [x3]

A zza rozstai, kolejne rozstaje
Ju¿ têdy przechodzi³em, albo mi siê zdaje...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir