Dajê s³owo
¯e to s³owa bawi¹ siê mn¹
Wci¹¿ na nowo
S³owa mn¹ bawiæ siê chc¹
Choæbym schowa³ siê
Gdzieœ w najg³êbszy k¹t
One maj¹ mnie
Póki nie zniknê st¹d

[refren]
S³owa tutaj s¹, zawsze kiedy chc¹
Kiedy chc¹ bawiæ siê mn¹
Najwiêksz¹ s¹ zagadk¹
Zbiorow¹ wyobraŸni¹
Nieprzemijaln¹

Niecierpliwe i zazdrosne o ka¿d¹ chwilê
One maj¹ mnie
A ja wci¹¿ nimi ¿yjê
Niecierpliwe i zazdrosne o ka¿d¹ myœl
One maj¹ mnie
Tak jak nie ma mnie nikt

[refren] [x2]

(One maj¹ mnie, wci¹¿ na nowo)
S³owa maj¹ mnie
(One maj¹ mnie)
S³owa maj¹ mnie
(Wci¹¿ na nowo)
S³owa maj¹ mnie
(One maj¹ mnie)
Wci¹¿ na nowo
(Wci¹¿ na nowo)
Maj¹ mnie
Wci¹¿ na nowo
(One maj¹ mnie)
Nowo, nowo, nowo!

[refren]

S³owa tutaj s¹! [x5]

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir