Konuþmayý öðrendik henüz susmasýný bilmeden
Bilgeliðe soyunduk çýplak kaldýk,utandýk
Rüyalar anlattýk birbirimize inanmadan öyle
Sunulmus özgürlüklere katýldýk,çoðaldýk
Kelimelerle oynadýk adýna gerçekler dedik
Kendimizi tanýmadan sevmeye özendik,gizlendik
Masallar anlattýk birbirize inanmadan öyle
Gecikmiþ sevgilerle aðýrlandýk,aldatýldýk
Durmadan koþuþturduk ulaþabilmeye
Ýsimlendirdik herþeyi gururlandýk
Zaman akýp gider miydi
Sorun muydu bu yollar
Ya da neye yasadýðýný bilmeden
Sonsuz muydu yürüdüðümüz bu sokaklar
Ya da bir düþ müydü yaþamak
Var olmak görebilmek
Düþ olmak

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts