Hafifçe ýsýrýlmýþ bir dünyanýn ucundayým
Ellerim uzanmýþ üþüyormuþum
Acýlar yalnýzlýðýmýzýn ortak aynasý olmuþ
Düþlerde gördüðümüz hep o derin anlam
Ben nerdeyim.Hangi düþ benim
Sen nerdesin.Hangi roldesin
Hafifçe belirmiþ bir gülün açýþýndayým
Daha derin daha sýcak bir yerlerdeyim
Içimde büyuttüðüm hep o sorular
Baþka yüzlerde neden
Neden anlam buluyorlar
Ben nerdeyim. Hangi düþ benim?
Sen nerdesin. Hangi roldesin?

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts