Düþ maviyle uyandý
Güneþi yorgun dünyalara
Gece oyunlarý oynardýk yarý uykulu þiirlerde
Düþ maviyle uyandý
Öper gibi yar uykularýný
Dönüþü yok sevdaya dikilmiþ çiçeklerdi o oyunlar
Sevgiler kendi renklerini deðiþtirdiklerinde
Deðiþken yüzler girerdi hep aynalara
Yine de sevgiyle bakardýk onlara
Ve öperdik ak alýnlarýndan
Yaðmur düþerdi sevincin aktýðý yollara martýlarla
Düþ maviyle örtündü
Yaðmurla kardeþ bedenlere
Sevda oyunlarý dönerdi çýrýlçýplak gölgelerde
Sevgiler kendi renklerini bulduklarýnda
Kendilerine kavuþuyor yüzler yeniden aynalarda
Düþ Sokaðýnda yaþardý
Renkli cývýl cývýl düþler
Ve sakinleriydik bu sokaðýn
Düþler birikmiþ sevgilerimizdi

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts