Aþklar dökülüyor gözlerimden
Bir tarafý hep kýrýk kalpli
Denizler gibi büyüyor acýnýn beþiði
Dargýn ve boþ kendine yabancý
Göðün çýplak þarkýlarýdýr þimdi
Bulutlarda sallanan
Ben ve öteki
Þehrin düþle seviþen mavi bedeni
Katýlýrcasýna ölünen yitik bir öyküden
Çekip al beni ve kurtar sana çocukça bakan
Kirlenmiþ utangaç saçlarýmý
Ellerinde biriktirdiðim gecenin renginden
Acýdan doðar insan
Aþktýr insaný yaratan...
Aþklar dökülüyor gözlerimden
Bir tarafý hep kýrýk kalpli
Denizler gibi büyüyüp
Acýnýn boþ beþiðinde
Kendini kurban eden
Ben ve öteki
Geride býraktýðýmýz bir tek göðün
Gözü yaþlý maviliðidir þimdi
Acýdan doðar insan
Aþktýr insaný yaratan...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts